Sjuksköterskor uppskattar friheten med bemanning

Att jobba som sjuksköterska är inte alltid lätt. Du har ofta skiftarbete med alla möjliga tider på dygnet. För patienterna kan ju inte lämnas ensamma, de behöver vård 24 timmar om dagen. En del har fasta arbetstider, beroende på vilken post de har. Men helt klart är det ett i många avseenden ett tungt jobb, med mycket ansvar.

Som tur är så har de flesta valt sjuksköterskeyrket för att de trivs att jobba med folk. De tar gott hand om alla sjuka, och ser till att de mår bra både fysiskt och känslomässigt. En bra sjuksköterska kan göra stor skillnad i tillfrisknandet och det allmänna välbefinnandet av patienterna. Samtidigt så behöver de själva goda förhållanden på arbetsplatsen. Det har lett till nya sätt att ta anställning, som genom bemanningsföretag. 

Alltid tillräckligt med personal

Som redan nämnts så bara måste du ha tillräckligt med personal på plats inom vården. Om det fattas någon så är det vanligt med vikarier, som du kan hitta fram till på olika sätt. En del jobbar extra om det finns möjlighet, speciellt de som kanske bara har en deltid. Men annars så är det vanligt att ringa upp ett bemanningsföretag. Här kan du få tag på det mesta på arbetsmarknaden. Många vänder sig till https://medkomp.se/

En fördel med bemanning är att du kan få specialiserad hjälp utan några löften. Det vill säga du hyr in dem för en specifik period, betalar och är sedan fri. Inga stora avgifter, semesterlöner eller annat som gör det dyrt att anställa folk. Vissa bemanningsföretag är specialiserad inom ett eller några stycken yrken. De har samlat på sig namn och kontakter inom just den branschen, vilket gör det enklare för dig att hitta fram till rätt person. 

Flera fördelar med bemanning

När du slipper tänka långsiktigt så kan det vara enklare att satsa på kvalitet. För när du väl betalt för tjänsten så är det över. Det innebär att du kan anställa någon som verkligen är kvalificerad för uppgiften. Samtidigt så är det ett lätt sätt att snabbt få tag på hjälp. Duktiga sjuksköterskor växer inte på träden, utan det kan vara svårt att få tag på dem när de behövs. Via bemanning så kan du prova på olika möjligheter. En del erbjuder fast anställning efter avslutat uppdrag, men det är inte nödvändigt. 

Det är även bättre för samhället i stort att det har blivit vanligt med bemanning. Viktigt få ut folk på arbetsmarknaden, bemanningsföretag kan vara ett bra alternativ. För även de som söker jobb kan vara lite försiktiga med vart de vill komma. Med bemanning kan de prova på olika specialiseringar utan att behöva binda upp sig. Efter en lång ledighet eller arbetslöshetsperiod kan det vara svårt att komma igång. Då kan dessa kortare uppdrag vara precis vad som behövs för att ta steget fullt ut. 

Med andra ord finns det utrymme för bemanning i dagens samhälle. Det fyller en viktig funktion och tillåter både företag och administrationer att alltid ha tillräckligt med personal på plats. På sina håll har sjukhusen erbjudit sin fasta personal en bonus om de jobbar under semesterperioden, men det är inte alla som nappar på det. I en liknande situation kan det vara avgörande med bemanningsföretagen, som direkt kan ge dig personal. 

Bra för sjuksköterskorna med bemanning

Att det finns sina fördelar för de som anställer är uppenbart. Du kan alltid ha tillräckligt med personal, även om det är influensatider eller många är föräldralediga. Ibland kan det vara ett litet gap mellan personalbyten, där en slutar tidigare än nästa anländer. Det gapet kan du stänga igen med sköterskor från bemanningsföretagen. 

Även de som jobbar via ett bemanningsföretag anser att det ger dem mycket i utbyte. Det är klart att du inte har de förmåner som en fast anställning kan erbjuda. Tryggheten, vissa ersättningar samt vissheten om var du står. Men det uppvägs av andra fördelar som du får genom att ta uppdrag på andra sätt. SVT skriver om hur sjuksköterskor trivs med friheten hos bemanningsföretagen. 

Just friheten att kunna bestämma var du ska arbeta är ett stort plus för många. De trivs med att byta arbetsplats, träffa nya kollegor och möta lite annorlunda sjukdomssituationer. En månad kanske du är på psykavdelningen för att nästa jobba på akuten. Om det är vad du vill. Ibland kan uppdragen vara längre, du ersätter en sjuksköterska som är sjukskriven eller ledig för vidareutbildning. Bara för att nämna några vanliga exempel. 

Dyrare med bemanning?

Långsiktigt så kostar det mer för vården att utnyttja de tjänster som bemanning kan erbjuda. I alla fall om det är ett regelbundet problem. Diskussionen om pengar och vård är nästan antik, den har funnits länge och har inte nått fram till några större lösningar. Det är vanligt att sjuksköterskorna yttrar sig om de låga lönerna, speciellt med tanke på de obekväma arbetstiderna. Sjukhusen har anställningsstopp, för budgeten tillåter dem inte något större svängrum. 

Det kan kännas som ett dödläge, men det är här som bemanning kommer in i bilden. Ett antal sjuksköterskor har valt denna form av arbete för att de får mer pengar. Det är klart att du själv måste lägga undan för semester och andra speciella tillfällen. Men vanligtvis så får du mer i lön, vilket är ett stort dragplåster. Friheten att kunna välja är också viktig. Du måste inte jobba heltid utan kan ta små uppdrag här och där. Speciellt om du bor i en större stad där det finns fler möjligheter. 

Jobbet som sjuksköterska

När du tänker på sjuksköterskeyrket så är det ett jobb med flera olika inriktningar. En del specialiserar sig tidigt och koncentrerar sitt yrkesliv inom en viss avdelning. Det finns sjuksköterskor som har jobbat med nyfödda bebisar i flera årtionden. En del av dem har inte ens egna barn, men tar hand om de små helt perfekt. Andra föredrar att koncentrera sina ansträngningar inom kirurgin. En duktig läkare klarar sig inte utan sina medarbetare, och även här kan en bra sjuksköterska göra stor nytta. 

Det finns en mångfald av valmöjligheter för sjuksköterskor. Nu för tiden är det också vanligt med män som jobbar inom vården. Tidigare var det ett renodlat kvinnoyrke men det har som tur var förändrats dramatiskt. Alla typer behövs för att ta hand om de sjuka. Och även vara duktiga på att bemöta deras anhöriga. Folk reagerar inte alltid så väl i stressiga situationer. Då kan en lugn och vänlig sjuksköterska göra underverk. 

Satsa på ditt yrke

Det krävs en gedigen utbildning för att kunna arbeta som sjuksköterska. En del väljer att jobba samtidigt som de pluggar, för att hålla lånekostnaderna nere. Även utexaminerade sköterskor satsar ibland på vidareutbildning. Då kan bemanning vara ett bra alternativ. Du får erfarenhet och kan se vad en viss avdelning egentligen handlar om. Eftersom du redan kan mycket så får du bra betalt, och under tiden kan du fortsätta med din vidareutbildning. 

Sedan finns det sjuksköterskor som gärna vill stanna hemma lite längre med sina barn. De har inte råd att sluta helt och hållet, men vill helst jobba deltid. Eventuellt handlar det om att vara hemma när barnen är vakna, för att riktigt kunna njuta av dem. Med bemanning kan du ofta välja vilka skift du tar, eller så är det bara jobbigt under en vecka eller två. Det finns utrymme för både bemanningsuppdrag och fast anställningar inom sjuksköterskeyrket. 

Leave a Reply