Nyanlända elever får språkstöd

Språk är någonting som är oerhört viktigt. Inte bara för att vi ska kunna göra oss förstådda utan även för vår identitet. Därför krävs möjligheten att kunna få stöd och möjlighet att utveckla sitt modersmål även om man inte längre befinner sig i sitt hemland.

290-nyanlända-modersmålDet kan finnas många bakomliggande orsaker till att man inte längre bor och lever i sitt hemland. Kanske är det på grund av krig och icke humana förhållanden som inneburit att ni gett er av. Det kan också röra sig om flytt på grund av arbete eller den stora kärleken. Anledningarna är som sagt många men man måste fortfarande få möjlighet att utveckla sitt modersmål som barn.

Flera rapporter visar att undervisning i modersmålet är viktigt för eleven på flera plan. Det rör sig om bland annat kunskapsutveckling och social utveckling. För nyanlända elever i skolan finns www.sprakservice24.se i Stockholm som erbjuder språkstöd och undervisning för gymnasiet och förskolan.

Stöd och undervisning

De barn som läser ämnet ”modersmål” gör det antingen före eller efter ordinarie skola och även här sätts betyg från och med årskurs 6. Genom att lära sig sitt modersmål bättre kommer barnen också att lära sig svenska bättre liksom de kan utvecklas inom andra ämnen.

I undervisningen utvecklas språket genom aktivt användande så som det används i vardagen. Därmed bör eleven ha någon form av grundläggande kunskap och åtminstone en av föräldrarna måste ha språket som sitt modersmål. Kontakta någon av Språkservice24s modersmålslärare i Stockholm om du tycker att detta låter intressant och du vill veta mer.

En annan positiv egenskap med undervisningen är integrationen i ett mångkulturellt samhälle. Det kan röra sig om jämförande då skillnader i olika kulturer och bakgrunder belyses. Barnet får också en viss förberedelse inför kommande skolarbeten och hjälp för att kunna uttrycka sig på sitt modersmål för att de ska kunna få en ökad förståelse för varifrån de kommer och har rötterna.

Leave a Reply