Fungerar verkligen datadriven marknadsföring?

Till att börja med är datadriven marknadsföring ett relativt löst begrepp som inte alltid definieras på samma sätt. Vissa personer är helt emot det, men när man börjar skrapa på ytan och verkligen ser vad det kan inkludera så är åsikterna genast de motsatta. Därför föredrar många att dela upp det hela i olika delar, och behandla varje enhet som en separat fråga. Att marknadsföring rent allmänt fungerar finns det inget tvivel om. Att datadriven, elektronisk eller andra sorters marknadsföring också är ett bra val är också bevisat.

352-5-datadriven-marknadsforingDet finns flera olika former av marknadsföring, både datadriven och helt vanlig. Många gånger är det inte bara en liten separat del som gör att företaget lyckas utan istället är det den rätta kombinationen av metoder som ger det allra bästa resultatet. För varje ny sak som läggs till kan det vara bra att se hur det går, att följa med lite extra för att veta om det kan vara av nytta eller inte. Detta är inte alltid möjligt eftersom man gör flera saker samtidigt men ibland så kan man snabbt se vad som fungerar. Redan vid planeringsstadiet så börjar man föra in fakta som sedan kan jämföras med resultaten från andra avdelningar. Allt kommer tillsamman och man kan ha ett grepp om hur företaget mår och vilka resultat ens marknadsföring fört med sig.

Marknadsföring baserad på fakta

Det är ett slöseri med både tid och resurser att marknadsföra sitt företag på ett sätt som ingen tar notis om. Man kan skicka ut hur många e-poster som helst, men om de inte handlar om något som personen ifråga är intresserad av så läser han eller hon den inte. En stor annons om ekologisk kattmat kommer inte att ha någon framgång om den sätts i en tidning som handlar om virkning eller motorcyklar, för att bara nämna ett litet exempel. Med andra ord ska man sätta in sina resurser och ansträngningar där det är mest troligt att man också ska kunna se resultat.

Detta innebär att fokusera sina ansträngningar där de kan göra som mest nytta, baserat på data som man samlat in om kunderna. Hitta mer information på Mailrelate.se. Till att börja med gäller det att ha klart för sig vilken målgrupp man riktar sig till. Ett företag kan ha flera olika grupper som kan vara intresserade av dess produkter eller tjänster, och man kanske satsar på en i taget. Det kan handla om en kampanj för en speciell produkt eller ett erbjudande som riktar sig till en speciell sorts kunder. Denna målgrupp bör vara precis och noga identifierad, för framgångsrik marknadsföring handlar om just detta.

E-post är ett bra exempel på hur man bör basera sina utskick på fakta och data. Det är redan svårt att fånga läsarens uppmärksamhet, vanligtvis måste man ha fått dem intresserade redan efter ett par sekunder. Om ämnet sedan inte är absolut intressant så hamnar brevet snabbt i skräpposten. Men om man skickar ut något som de skulle kunna tänka sig att köpa eller läsa mer om, så har man gjort en fullträff. Läs mer om mailutskick program här. För e-post har visat sig vara ett mycket bra sätt att nå ut till sina kunder, om det görs på ett programmerat och väl planerat sätt.

Olika resultat för datadriven marknadsföring

En svaghet med datadriven marknadsföring, om man nu kan kalla det för det, är att de insamlade uppgifterna kan variera. Det helar beror på var och hur man samlar in data och hur den tyds. Många kunder använder ett antal olika enheter eller kanaler för att nå fram till köp, vare sig det handlar om tjänster eller produkter. Man måste alltså samla ihop data från flera olika källor för att sedan sammanställa dem och jämföra resultaten. I Dagens Media kan man läsa om en diskussion kring datadriven marknadsföring. Det finns flera sätt att använda denna metod som alla fungerar bra, men det gäller att välja den rätta för just det syfte man koncentrerar sig på.

Det kan löna sig att betrakta alla sina kunder som individer och inte bara som en stor massa. Helt klart finns det utrymme och behov också av massmarknadsföring men ibland kan det vara bäst med datadriven marknadsföring. Genom att komma underfund med vad kunden eller den potentiella kunden, är intresserad av så har man redan kommit halvvägs på väg. Hela tiden gäller det att hålla sin målgrupp och kanal i åtanke, och skräddarsy sina metoder i enlighet med detta.

För många företag är det svårt att hävda sig i dagens affärsvärld. Konkurrensen har ökat något alldeles dramatiskt och internet har förändrat hela samhället. Därför är det mer viktigt än någonsin att ha en målinriktad marknadsföring med flera olika metoder och aspekter inkluderade. Datadriven marknadsföring är en del av det hela, och något som många har funnit fungerar riktigt bra.

Leave a Reply